top of page

Onderzoeksresultaten

De OPPER studie verzamelt sinds 2005 onderzoeksdata. De bevindingen en ontwikkelingen zijn terug te vinden in Publicaties en Proefschriften.

bottom of page