top of page

Wat is het doel van het OPPER onderzoek?

Vrijwel iedere vrouw raakt na de bevalling korte tijd emotioneel uit haar evenwicht (de “kraamtranen”). Symptomen als prikkelbaarheid, huilbuien en stemmingswisselingen staan op de voorgrond. Bij een vrouw die een psychose, manie, depressie of heftige angst ontwikkelt, gaan deze klachten niet over maar worden ze juist erger. Vrouwen met psychiatrische aandoeningen na de bevalling worden soms overactief of juist minder actief. Problemen met slapen komen veel voor. De stemming is vaak veranderd. Deze kan somber zijn, of juist heel vrolijk, of wisselend. Ook kunnen er angst en paniekgevoelens optreden. Sommige vrouwen ervaren gedachten die niet kloppen (wanen) of zij horen, zien of voelen dingen die anderen niet waarnemen (hallucinaties).

OPPER richt zich op vrouwen met (risico op) ernstige psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap en kraamtijd. Wij hopen met dit onderzoek meer te weten komen over het ontstaan en beloop van postpartum psychose en depressie, zodat we deze mogelijk kunnen voorkomen. Daarnaast willen we graag kijken of deze aandoeningen van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind.

Wat houdt deelname in voor mij?

De standaardbehandeling voor ernstige psychiatrische klachten na de bevalling is therapie en medicijnen. Soms is een opname nodig voor deze vrouwen om de klachten te behandelen, het liefst samen met hun baby. Het is van belang om te weten dat de behandeling voor deelnemers aan het onderzoek hetzelfde zal zijn als de standaard behandeling voor patiënten met een psychiatrische aandoening na de bevalling.

Wanneer u gevraagd wordt om mee te doen met de OPPER studie heeft u altijd vooraf een gesprek met een medewerker van het onderzoek. Wij bespreken het onderzoek met u en u krijgt schrifelijke informatie mee. Als u mee wil doen, ondertekent u een toestemmingsformulier.

Hier kunt meer informatie vinden over het verloop van het onderzoek voor deelnemers.

Om de uitkomsten van deelnemers te kunnen vergelijken, willen we ook graag gegevens verzamelen van gezonde vrouwen zonder psychische aandoeningen. 

Hier kunt meer informatie vinden over het verloop van het onderzoek voor gezonde vrijwilligers.

 

Hier vindt u meer informatie over alle metingen die verricht worden voor de OPPER studie.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

In de algemene brochure is uitgelegd dat de onderzoeker gegevens over u verzamelt en deze vertrouwelijk behandelt. Dit betekent dat een aantal personen uw medische status en de gegevens van het onderzoek mogen inzien. Deze personen mogen de gegevens gebruiken voor dit onderzoek, maar zij mogen deze gegevens alleen bekend maken zonder daarbij uw naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. Uw identiteit blijft dus altijd geheim. De onderzoeker bewaart de gegevens met een code. Dit betekent dat op de studiedocumenten in plaats van uw naam alleen een letter-cijfercode staat. Alleen de onderzoeker houdt een lijst bij waarop staat welke letter- cijfercode bij welke naam hoort.

De personen die inzage kunnen krijgen in uw gecodeerde studiegegevens:

  • Bevoegde medewerkers van de OPPER studie

  • De leden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC die de OPPER studie heeft goedgekeurd

  • Bevoegde medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

 

Na de studie worden de gecodeerde gegevens en uw lichaamsmateriaal (bloedmonsters, hersenscans) in gecodeerde vorm gedurende 15 jaar bewaard in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Dit is nodig om alles goed te kunnen controleren. Bovendien willen wij graag uw gegevens en uw lichaamsmateriaal gebruiken voor andere onderzoeken die worden uitgevoerd naar postpartum psychiatrische aandoeningen. Deze onderzoeken hebben dus eenzelfde doel als het onderzoek als de OPPER studie. Het is niet zo dat uw gegevens ook zullen worden gebruikt voor onderzoek naar een geheel andere aandoening of een heel ander probleem. Vanzelfsprekend blijft de vertrouwelijkheid die we hierboven hebben beschreven altijd gelden.

Het kan ook zijn dat we toch meer gegevens willen verzamelen. We willen u dan graag weer benaderen voor vervolgonderzoek. Als het nieuwe onderzoek gaat beginnen, vragen wij u opnieuw om uw toestemming. U kunt dan nog beslissen of u weer opnieuw mee wilt doen.

De medisch-ethische toetsingscommissie

De medisch-ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Uw deelname heeft niet direct een voordeel voor uzelf maar u levert een belangrijke bijdrage aan de kennis over deze aandoening. Dit is van groot belang voor alle vrouwen die kinderen willen krijgen.

De tijdsinvestering die u moet doen voor de metingen zijn het grootste nadeel van deelname.

bottom of page