top of page

Metingen

Bij de OPPER studie doen we allerlei verschillende metingen, hieronder kunt u ze allemaal vinden.

Vragenlijsten

Tijdens het onderzoeksmoment nemen we vragenlijsten af.

We vragen een aantal persoonlijke gegevens over uw achtergrond en over hoe u zich voelt.

gesprekplaatje.jpg

Bloedafname

We nemen tijdens de verschillende onderzoeksmomenten bloed af. 

MRI (hersenscan)

Tijdens het onderzoek wordt er op twee verschillende tijdsmomenten een MRI afgenomen om de hersenstructuur en de hersenactiviteit na de bevalling in beeld te brengen. De duur van een hersenscan is ongeveer 35 minuten.

Er zijn geen risico's aan het maken van een hersenscan. Het doet geen pijn en er zijn geen bijwerkingen. Wel maakt het apparaat veel lawaai, maar daarvoor geven wij u oordoppen.

mri2.jpg

Informatie

Graag willen wij ook informatie over de bevalling, de 20-weken echo en de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie wordt door ons opgevraagd bij de organisatie die uw bevalling heeft begeleid, de organisatie die de 20-weken echo heeft uitgevoerd en bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Als u ons toestemming geeft om deze gegevens op te vragen, hoeft u hier dus zelf niets voor te doen.

bottom of page